Productes

Interruptors en càrrega fins a 72,5kV

Seccionadors unipolars y i tripolars

Tallacircuits fusibles d'expulsió "Cut-out"

Eslabons fusibles

Fusibles de potència i aparellatge de subestacions

Eines "by-pass" per a l'obertura en càrrega de curtcircuits i seccionadors

Cel·les de distribució per a línies subterrànies

Compostos per a la millora de preses de terra

Bases portafusibles MT per a fusibles DIN