Acreditacions

SADES APARELLAJE té els seus productes homologats per les principals companyies distribuïdores d'electricitat d'Espanya. També disposa d'homologació per distribuir el seu material a Algèria, facilitada pel CREDEG (Grup Sonelgaz).
 
SADES APARELLAJE està inscrita en el RePro amb el número de registre 302376. RePro és la comunitat online d'Achilles per als sectors de l'energia elèctrica, petroli, aigua i gas.